در و پنجره UPVC

در و پنجره UPVC

پروژه ی در و پنجره UPVC  مسکونی واقع در یوسف اباد

کارفرما:  جناب اقای فخرایی

وضعیت : تحویل داده شد.

پنجره هافمن

درب و پنجره UPVC هافمن

پروژه مسکونی واقع دربلوار فردوس

کارفرما :جناب اقای مهندس انصاری

وضعیت : تحویل داده شد

درب و پنجره هافمن upvc

درب و پنجره هافمن upvc

پروژه  درب و پنجره هافمن upvc مسکونی واقع در اسلامشهر

کارفرما: جناب اقای زلفی

وضعیت : تحویل داده شد.

 

درب و پنجره upvc هافمن

درب و پنجره upvc هافمن

پروژه درب و پنجره upvc هافمن در ساختمان مسکونی ریاحی واقع  در خیابان ریاحی قرار گرفته است. این مدل درب و پنجره upvc بسیار مفاوم هستند.

وضعیت : در حال اتمام این درب و پنجره