در و پنجره UPVC

پروژه ی در و پنجره UPVC  مسکونی واقع در یوسف اباد

کارفرما:  جناب اقای فخرایی

وضعیت : تحویل داده شد.