درب و پنجره الومینیوم ترمال بریک

پروژه مسکونی واقع در مینی سیتی

کارفرما :جناب اقای مهندس شاکری

وضعیت :تحویل داده شد.