درب و پنجره الومینیوم

پروژه  درب و پنجره  الومینیوم مسکونی واقع در خیابان شهید عراقی کوچه گل نرگس

کارفرما:جناب اقای مهندس شهرابی

جنس: درب و پنجره آلومینیومی

وضعیت : تحویل داده شد